نشریه نشاء علم، مجلد 4 شماره 2 (خرداد ماه 1393)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

 

نام مقاله

مولف

فصلنامه (PDF)

شناسنامه فصلنامه

 

(PDF)

سخن سردبیر

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

علم و پژوهش

تولید اسناد علمي ایران در سال 2013

علی اکبر صبوری

(PDF)تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی
کشور کانادا

کیوان کوشا، اشرف ملکی، شیدا وانویی، مهسا گنجی، رضیه مهد یزاده،
علیرضا بدرلو، مهدیه حاتمی،
حمیده اسدی، سمیرا گودرزی،
شادی مشتاق، محسن توکلی، نیما غلامی، پریسا سپهر آرا، اکرم سیاهی

(PDF)

داوری تخصصی در نشریات علمی

میترا پیرحقی ، علی اکبر صبوری

(PDF)

پرسشگري هايي در دامنه علم و اخلاق
در منظری از حرفه ی دانشگاهی

مسعود آرين نژاد

(PDF)

پیش نگری اقلیم منطقه ای ایران

یوسف ثبوتی ، امیر نقوی آزاد

(PDF)

علم و فنآوری

فناوریهای علوم الکترونیک در پزشکی:
درمان های غیرتهاجمی

شکراله کریمیان

(PDF)

پنجره جوهري: الگوی ارتباط بین صنعت و دانشگاه

امیر رضا نریمانی،
دکتر سید مهدی الوانی

(PDF)

علم و آموزش

جوایز نوبل در دیابت

محمّد بهنام راد ، فرشته تقوی،
علی اکبرموسوی موحدی

(PDF)

مروری بر مقاله های برتر در سال 2013 درباره نوآوری باز

رضا بندریان،
ابوالفضل کیانی بختیاری

(PDF)

مؤسسات خیرخواهانه پیش برد علم در ایران و سایر کشورها

اکرم قدیمی

(PDF)

ابوریحان بیرونی، دانشمند پرآوازه ی ایرانی
و کشف قاره آمریکا

سعید یوسفی نژاد

(PDF)

فرازهايي از كتاب یک هزار مدیر عامل

جواد بازرگانی

(PDF)