نشریه نشاء علم، مجلد 11 شماره 1 (دی ماه 1399)

 

در حال چاپ

 

نام مقاله

مولف

فصلنامه (PDF)

ارتباط بین تغييرات آب و هوايي و تخریب محیط زیست با شيوع ويروس کرونا

محمد صادق علیایی،
فائزه موسوی موحدی،
رضا یوسفی

(PDF)

چند ضرورت مهم برای پیشرفت علم در ایران

علی اکبر صبوری

(PDF)

ماهی زبرا: گونه مدل مطالعاتی بیماری‌های انسانی و تغییرات رفتارشناسی

سعید شفیعی ثابت،
فاطمه علیزاده لادمخی،
شقایق جامی

(PDF)