نشریه نشاء علم، مجلد 7 شماره 1 (دی ماه 1395)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

 

نام مقاله

مولف

فصلنامه (PDF)

شناسنامه فصلنامه

 

(PDF)

سخن نخست

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

علم و پژوهش

بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و مهاجرت مغزها

احمد شعبانی

(PDF)

الزامات زندگی شغلی دانشگران جوان فناور

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی

(PDF)

بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم

زهرا ذوالمجد حقیقی، عطیه قاسمی، عاطفه پورسلیمان، ارسلان آقایی،
علی اکبر صبوری

(PDF)

چگونه دانش آموخته دکتری بهتر بسازیم

فریبا دشتستانی

(PDF)

علم و فنآوری

تغییرات اقلیم زمین و بیماریها: نقش گرمایش زمین در افزایش دیابت نوع 2

وحید شیخ حسنی

(PDF)

علم و آموزش

چشم اندازی به عدد طلایی فی (φ)

فائزه موسوی موحدی

(PDF)

فنآوری های جدید بر مبنای دانش زیست الگو و الهام زیستی

زینب موسوی موحدی

(PDF)

استفاده از علم زیست الگو در منسوجات

نعیمه انزابی

(PDF)