نشریه نشاء علم، مجلد 6 شماره 2 (خرداد ماه 1395)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

 

نام مقاله

مولف

فصلنامه (PDF)

شناسنامه فصلنامه

 

(PDF)

سخن سردبیر

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

علم و پژوهش

اسناد علمی ايران در سال 2015

علی اکبر صبوری

(PDF)

سبک زندگی و پزشکی خواب

میترا پیرحقی، محمد فرهادی ،
علی اکبر موسوی موحدی

(PDF)

درستی يا نادرستی نقش ويتامین B17در درمان سرطان

پروانه مقامی، مهران حبیبی رضايی،
علی اکبرموسوی موحدی

(PDF)

علم و فنآوری

پیشبینی زلزله در ايران

مهدی زارع

(PDF)

مقدمه ای بر معرفی نرم افزارهای تشخیص تقلب ادبی

مینو غفاری

(PDF)

نقش جايزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند

فريبا دشتستانی، جواد صالحی،
علی اکبر موسوی موحدی

(PDF)

علم و آموزش

جوايز علمی نوبل سال 2015

سهند سراجیان

(PDF)

انتقال همزمان قدرت و اطلاعات: تحولی نوين در فناوری ارتباطات بی سیم

شکراله کريمیان

(PDF)